Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

КАРАЛИЙЧЕВИ ДНИ 2024 - ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, ПРИКАЗКА, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ НА ТЕМА „ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“

Дата на публикуване: 11.04.2024
Последна актуализация: 11.04.2024

ЦЕЛИ:

 • Да формира у подрастващите определени нравствени и етични нагласи: вяра в победата на доброто и справедливото; стремеж към красивото и духовното; човеколюбие и състрадание към по-слабите и страдащите, към социално онеправданите; уважение към достойнството на човека;
 • Да развива умения за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение, да даде възможност за изява на самостоятелно мислене.

 

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват  ученици от училищата в Община Стражица.

Участниците са разпределени в три възрастови групи:

 

 • Първа възрастова група: 1 – 4 клас;
 • Втора възрастова група: 5 - 7 клас;
 • Трета възрастова група: 8 - 12 клас.

              

Участниците развиват тематична литературна разработка под формата на есе, приказка, разказ, стихотворение.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • Последователност и логичност на изложението;
 • Литературна и правописна грамотност;
 • Представяне на лична позиция;
 • Оригиналност;

 

Конкурсните работи се придружават със следната информация:

 • Трите имена на участника;
 • Възраст, клас;
 • Училище.

Награди: Във всяка от категориите ще бъдат отличени по 3 творби.

        

Творбите за участие в Общинския конкурс трябва да бъдат изпратени най-късно до 15.05.2024 г. на имейл адрес: ivanova.deniitsa@gmail.com

 

Награждаването на отличените участници ще се състои на карнавалното шествие!