Публично обсъждане на Проект на План за действие на Община Стражица в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2025)

Дата на публикуване: 21.01.2022
Последна актуализация: 21.01.2022
Справка за постъпили предложения
Дата на публикуване: 22.02.2022