Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Правила за условията и реда за отпускане на еднократно финансово подпомагане на деца и ученици от община Стражица, от фонд "Млади таланти"

Дата на публикуване: 28.03.2023
Последна актуализация: 28.03.2023