Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Регионалният представител на КЗД ще проведе открита приемна в гр. Стражица

Дата на публикуване: 08.11.2022
Последна актуализация: 08.11.2022

 

Комисия за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите и осъществява контрол по прилагане на Закона за защита от дискриминация и други закони, уреждащи равенство в третирането.
В тази връзка, Регионалният представител на КЗД за област Велико Търново, ще проведе открита приемна в сградата на Общинска администрация гр. Стражица на 11.11.2022г. от 10,00 ч.
Координати за връзка с Регионалния представител на КЗД : гр. Велико Търново 5000, пл. „Център“ 2, бл. 1, ет. 4, стая 413, тел.: 062/ 650 523 и GSM: 0893/ 653 193.

Афиш
Дата на публикуване: 08.11.2022