Предстояща профилактика на сиренна система

Дата на публикуване: 18.03.2022
Последна актуализация: 18.03.2022

Общинска администрация Стражица уведомява всички граждани, че на 23 март /сряда/ 2022г.  ще се извърши профилактика на сиренната система с краткотрайно задействие на сирените в гр. Стражица и с.Кесарево. Умоляват се гражданите  да  останат спокойни.