Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I6

Общи устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.07.2021
Техническа инфраструктура
Дата на публикуване: 09.09.2021

Горски фонд
Дата на публикуване: 09.09.2021

Опорен план 2
Дата на публикуване: 09.09.2021

Опорен план
Дата на публикуване: 09.09.2021

Схема на общественото обслужване
Дата на публикуване: 09.09.2021

Категоризация на земеделските земи
Дата на публикуване: 09.09.2021

Детайл Стражица - след ОО
Дата на публикуване: 09.09.2021

Канализационна мрежа - Стражица
Дата на публикуване: 09.09.2021

Водопроводна мрежа - Стражица
Дата на публикуване: 09.09.2021

Демография и селищна мрежа
Дата на публикуване: 09.09.2021