Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.02.2024

 

Приложение № 1 към решение № 69 от 09.02.2024 г

Решение № 69 от 09.02.2024 г. за приемане на БЮДЖЕТ за 2024 г.

Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2024 г.

Заповед № 258 / 14.02.2024 г. за утвърждаване формули за разпределение на средствата на делегираните от държавата дейности във функция образование за 2024 г.

Бюджет на община Стражица за 2024 г.

Разчет за капиталови разходи за 2024 г.

Бюджет на община Стражица за 2023 г.

Заповед № 1498 / 28.08.2023 г. за утвърждаване формули за разпределение на средствата на делегираните от държавата дейности във функция образование за 2023 г.

Решение № 719 от 28.02.2023 г. за приемане на разчети за 2023 г.

Разчет на община Стражица за 2023 г.

Бюджет на Община Стражица за 2022 г. на кратко.

Бюджет на Община Стражица за 2022 г.

Утвърждаване формули за разпределение на средствата във функция образование за 2022 г.

Бюджет на Община Стражица за 2021