Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.08.2021

Образователната система в община Стражица е представена от:

ДГ „Ангел Каралийчев“ град Стражица

ДГ „Сава Цонев“ град Стражица

ДГ „Калинка“ село Кесарево

ДГ „Гинка Маркова“ село Камен

Две средни училища:

СУ „Ангел Каралийчев“ град Стражица

СУ „Св. Климент Охридски“ село Камен

Една професионална гимназия

ПГТ „Васил Друмев“ град Стражица

Три основни училища:

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ село Асеново

ОУ „Св. Климент Охридски“ село  Виноград

ОУ „ Николай Райнов“ село Кесарево

Две начални училища:

НУ „Отец Паисий“ село Сушица

НУ „Иван Вазов“ село Царски извор