Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2023

 

 

Социални услуги на територията на Община Стражица

  • Дневен център за деца и младежи с увреждания

5167 с. Горски Сеновец, община Стражица
Ул. „Училищна“ №7
Тел:  061608 / 339
е-mail: dcdmu.2006@gmail.com
Моб. тел.: +359 886 114 585
Директор: Бистра Ботева 

  • Център за социална рехабилитация и интеграция

5150 гр. Стражица
Ул. „Хаджи Димитър“ №4
Тел: 06161 / 2085
Моб. тел.: +359 879 535 907
е-mail: csri_zdravec@abv.bg
Директор: Анжелика Техеда-Събева

  • Център за обществена подкрепа

5150 гр. Стражица
Ул. „Беласица“ №1
Тел: 06161 / 3713
Моб. тел.: +359 889 735 623
е-mail: cop_strazhitsa@abv.bg
Директор: Дилян Братованов 

  • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

5150 гр. Стражица
Ул. „Беласица“ №1 вх. Б, ет. 3
Тел: 06161 / 3712
Моб. тел.: +359 888 461 767
е-mail: cnst.strazhitsa@abv.bg
Директор: Славка Шилкова

  • Преходно жилище

5150 гр. Стражица
Ул. „Рила“ №22
Моб.тел.: +359 878 961 391
е-mail: prehodnostrazitsa@gmail.com
Директор: Станимир Енев

  • Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

5150 гр. Стражица
Ул. „Беласица“ №1
Моб. тел.: +359 879 006 804
е-mail: zj_str@abv.bg
Управител: Ангелина Ковачева

  • Защитено жилище за лица с физически увреждания

5150 гр. Стражица
Ул. „Беласица“ 1 корпус В
Тел: 06161 / 2225
Моб. тел.: +359 878 961 391
е-mail: za6titeno_jili6te@abv.bg
Управител: Станимир Енев

  • Асистентска подкрепа

5150 гр. Стражица
Ул. „Дончо Узунов“ №5
Тел: 06161 / 4358
Моб. тел.: +359 878 961 438
Директор: Анна Василева

  • Домашен социален патронаж

ОП „Странични дейности“
5150 гр. Стражица
Ул. „Казаларска царица“ №2
Тел: 06161 / 3507
Лице за контакт: Даниела Михалева