Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

Програмата за младите хора в Община Стражица има за цел да развие таланта, творческите умения и междукултурния диалог сред младите хора; насърчаване на активния и здравословния начин на живот сред младите хора; насърчаване на здравословния начин на живот и социално включване на младите хора; насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.

В общината има добре изградена спортна инфраструктура, многофункционална спортна зала, спортна площадка за футбол и множество стадиони на територията на цялата община. На територията на общината спорт развиват общо 7 спортни клуба по спортовете; футбол, хандбал, шах, борба и спортен бридж. Традиционно се организират турнири по футбол, шах и спортен бридж.

Спортни клубове в Община Стражица

Футболен клуб „Левски-1986“ гр. Стражица
Футболен клуб „Победа“ с. Кесарево
Футболен клуб „Камен“ с. Камен
Хандбален клуб „Левски 1920“ гр. Стражица
Спортен клуб по борба  „Румен Павлов 2016“ гр. Стражица
Спортен клуб по шах „Левски“ гр. Стражица
Спортен клуб по бридж „Ривиера“  гр. Стражица