Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

С Решение № 66 от Протокол № 6/23.02.2004 г. на Общински съвет - Стражица е създадено Общинско предприятие „Странични дейности“ - гр. Стражица.