Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

С Решение № 66 от Протокол № 6/23.02.2004 г. на Общински съвет - Стражица е създадено Общинско предприятие „Странични дейности“ - гр. Стражица.