Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 03.10.2023
  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
  112/02.01.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Николинка Николова Специалист СМДТ и ГС Декларация
  113/02.01.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Маргарита Танева старши спец. СМДТ и ГС Декларация
  114/03.02.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Валентина Димитрова специалист Общински съвет и канцелария Декларация
  116/30.04.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Иванов кметски наместник Декларация
  117/15.05.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Виолетка Сиракова специалист СМДТ Декларация
  118/15.05.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Иван Иванов кметски наместник Декларация
  120/14.07.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Богдана Минчева старши специалист СМДТ и ГС Декларация
  121/01.10.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Марина Николова младши експерт АМДТ Декларация
  122/30.10.2020г. чл.35, ал.1, т.1 Георги Маринов кметски наместник Декларация
  1/06.01.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Радостина Петрова сарши специалист Финанси Декларация
  2/30.01.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Николинка Николова специалист СМДТ Декларация
  5/18.02.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Валентина Димитрова специалист Обшински съвет и канцелария Декларация
  7/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Нели Стоянова старши специалист ЕСГРАОН Декларация
  9/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Андрей Станчев кметски наместник Декларация
  10/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Ралица Кънчева старши специалист финансист Декларация
  12/05.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Рени Топалова старши специалист финансист Декларация
  16/06.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Стоянка Боева кметски наместник Декларация
  17/06.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Маргарита Ганева старши специалист СМДТ и ГС Декларация
  21/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Катя Георгиева старши специалист СМДТ Декларация
  24/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Валентина Байчева младши експерт АМДТ Декларация
  26/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Виктория Николова младши експерт АМДТ Декларация
  27/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Валентина Рачкова старши специалист СМДТ и ГС Декларация
  29/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Гинка Йорданова старши специалист ПНИО Декларация
  30/07.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Радостина Петрова старши специалист финанси Декларация
  40/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Андриана Степанова главен експерт УКМДТ Декларация
  41/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Стефка Минчева старши счетоводител Декларация
  47/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Йорданка Байчева старши специалист ЕСГРАОН Декларация
  56/08.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Стоянова директор Декларация
  73/11.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Снежина Миладинова директор Декларация
  75/11.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Боряна Анастасова главен експерт Обществени поръчки Декларация
  77/12.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Диляна Енчева младши експерт инвеститорски контрол Декларация
  80/12.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Георги Иванов кметски наместник Декларация
  93/18.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Славка Стефанова директор Декларация
  95/18.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Петя Атанасова директор Декларация
  97/26.05.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Марияна Йорданова младши експерт общински съвет и канцелария Декларация
  105/15.07.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Елмира Карадачева специалист УКДОС Декларация
  106/30.07.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Богдана Минчева събирач МДТ и ГС Декларация
  107/01.10.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Марина Николова младши експерт АМДТ Декларация
  108/02.10.2020г. чл.35, ал.1, т.2 Георги Маринов кметски наместник Декларация