Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI6B7
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI672

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 20.07.2021
Последна актуализация: 21.12.2023

 

 

  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
  124/05.01.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Елмира Тихова Специалист "Обществени поръчки" Декларация
  126/01.02.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Красимира Колева Специалист АМДТ Декларация
  128/13.05.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Стефка Николова Кметски наместник Декларация
  130/12.11.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Петър Маринов Кметски наместник Декларация
  131/03.12.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Мария Бъчварова Заместник кмет Декларация
           
  1/01.02.2021г. чл.35, ал.1, т.2 Красимира Колева Специалист АМДТ Декларация