Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI6B7
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI672

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 20.07.2021
Последна актуализация: 05.04.2022
  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
  123/04.01.2021г. чл.35, ал.1, т.1 инж. Георги Гурсов Гл. експерт "Транспорт" Декларация
  124/05.01.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Елмира Тихова Специалист "Обществени поръчки" Декларация
  125/29.01.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Стефан Иванов Директор ОП "Странични дейности" Декларация
  126/01.02.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Красимира Колева Специалист АМДТ Декларация
  128/13.05.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Стефка Николова кметски наместник Декларация
  129/15.10.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Евгени Енев заместник кмет Декларация
  130/12.11.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Петър Маринов кметски наместник Декларация
  131/03.12.2021г. чл.35, ал.1, т.1 Мария Бъчварова заместник кмет Декларация