Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCCFV7
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCCV05

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 05.04.2022
Последна актуализация: 05.04.2022
  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
  132/04.01.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Десислава Маринова Юрисконсулт Декларация
  133/04.01.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Стела Соколова Гл. специалист "Социална политика" Декларация
  134/05.01.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Габриела Нотева Главен счетоводител Декларация