Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCCFV7
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCCV05

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 05.04.2022
Последна актуализация: 15.12.2022
  Входящ №/дата Вид на декларацията Име, фамилия Заемана длъжност Декларация/файл/
  132/04.01.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Десислава Маринова Юрисконсулт Декларация
  133/04.01.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Стела Соколова Гл. специалист "Социална политика" Декларация
  134/05.01.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Габриела Нотева Главен счетоводител Декларация
  135/21.02.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Владимир Тотев Гл. специалист "Земеделие и гори" Декларация
  136/01.03.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Тодор Илиев Кметски наместник Декларация
  137/14.03.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Тодор Матев Кметски наместник Декларация
  138/01.08.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Милен Гиргинов Старши специалист Декларация
  139/23.08.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Венцислав Нойков Старши специалист "ИОТ" Декларация
  140/02.09.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Нойко Нойков Кметски наместник Декларация
  141/01.11.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Катерина Стефанова Специалист "УКДОС" Декларация
  142/06.12.2022г. чл.35, ал.1, т.1 Дилян Братованов Директор - Център за обществена подкрепа Декларация