Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.11.2022

 

Заместник-кметът по бюджет, икономически и хуманитарни дейности

Мария Бъчварова