Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

 

      Публични регистри по решение на МС № 54/01.02.2019 г. и №435/03.07.2020 г.

      Достъп до публични регистри на община Стражица в отворен и машинночетим формат

      Декларация за достъпност

 

Зареждане ...