Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.08.2023

Кмет
Йордан Цонев

+359 6161 4343

Заместник-кмет по икономика, финанси и хуманитарни дейности
Мария Бъчварова

+359 6161 4303
Секретар на общината
Ренета Василева
+359 6161 4300

Главен архитект
арх. Георги Григоров

+359 6161 4329

Главен счетоводител
Габриела Нотева

+359 6161 4354

Вътрешен одит
Галина Михова
Клара Трифонова-Иванова


+359 6161 4301

С и ОМП
Петя Стоянова

  +359 6161 3015

Главен технически сътрудник
Виктория Иванова

+359 6161 4343

Отдел АПИО и ГС

 

Началник отдел
Добромир Добрев

  +359 6161 4344

Юрисконсулт
Десислава Маринова

  +359 6161 4309

Електронно управление и услуги
Боряна Добрева

  +359 6161 4309

ПНО и ГС
Дочка Дончева
Марийка Дянкова

  +359 6161 4357

ЕСГРАОН
Диана Георгиева


+359 6161 4357

Информационно обслужване и технологии
Ивайло Николов - inikolov@strazhitsa.egov.bg
Венцислав Нойков

 

Общински съвет и канцелария
Валентина Димитрова

  +359 6161 4316

Гражданска защита
Радина Косева

  +359 879 116 415

Човешки ресурси и канцелария
Дияна Иванова


+359 6161 4359

Дежурни по общински съвет за сигурност

+359 6161 3684

Призовкар
Михаил Михалев


 

Общински център за услуги и информация
Пенка Николова
Никола Кънев


+359 6161 4351
+359 6161 4353

Отдел Счетоводство

 

Началник отдел
Росен Русев

+359 6161 4321

Счетоводство
Йорданка Тодорова
Стефка Минчева
Радостина Йорданова
Миглена Калчева
Лилия Владова

+359 6161 4323

Счетоводител - касиер
Антоанета Станева


+359 6161 4322

Дирекция РРУТ

 

Директор
Красимира Желязкова

+359 6161 4308

Проекти и програми
Найле Кясимова
Веселина Христова

+359 6161 4308
Обществени поръчки +359 6161 4309
Пенка Славева
Боряна Анастасова
Елмира Кaрадачева
+359 6161 4309

Отдел "Общинска собственост"

 

Началник отдел
Галина Антова

+359 6161 4330

Управление и координация на дейност Общинска собственост
Нели Рашева
Петя Христова
Кремена Рашкова
Марина Николова

+359 6161 4330
+359 6161 4308
+359 6161 4332
+359 6161 4332

Отдел "Устройство на територията"

 

Началник отдел
инж. Стефан Атанасов

+359 6161 4328

Строителство
Росица Иванова
Диляна Енчева
Станислав Статев

+359 6161 4329
+359 6161 4324
+359 6161 4328

Инвеститорски и АС контрол
Марияна Кръстева

+359 6161 4345

Екология и чистота
Дарина Стефанова

+359 6161 4324

КРВП
Ирина Милкова

+359 6161 4356

Дирекция БИМП

 

Директор
Петя Атанасова

+359 6161 4352

Бюджет
Красияна Христова

+359 6161 4323

Управление и координация на "МДТ"
Андриана Степанова

+359 6161 4331

Администриране на "МДТ"
Виктория Николова
Валентина Чукурова

  +359 6161 4331

Събирач на данъци и такси
Катя Георгиева
Красимира Колева

  +359 6161 4355

Управление и координация на икономическите дейности в общината
Павлина Николова

+359 6161 4358

Дирекция Хуманитарни дейности

 

Социална политика
Стела Соколова

+359 6161 4350

Управление и координация на дейност Образование
Евгения Станчева

+359 6161 4313

Култура и музейно дело
Савка Стоева

+359 6161 4313

Счетоводител Образование
Георги Атанасов

 

Социални дейности и здравеопазване
Анна Василева

+359 6161 4358

Управление и координация на дейностите по спорт, младежки дейности и туризъм
Васил Цонев

+359 6161 4313
sport_str@abv.bg

Международно сътрудничество и културен обмен
Йоанна Панова

+359 6161 4358
sport_str@abv.bg

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

Уредник музей
Валентина Стойнева

+359 6161 3463

Домашен социален патронаж
Даниела Михалева
 

+359 6161 3507

Социални заведения
ДДУИ   Бистра Ботева
ДДЛРГ   Ангелина Ковачева
ЦНСТ   Славка Шилкова
ЦСРИ   Анжелика Събева
ЦОП   Дилян Братованов
Защитено жилище за лица с физически увреждания    -    Станимир Енев
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост    -    Ангелина Ковачева

  0 61608 339

+359 6161 3710
+359 6161 3712


 

Контрол и регулиране на ремонтни дейности по инфраструктура и безопастност на движението
Стоян Стоянов

+359 6161 4345

Общинско предприятие
Стефан Иванов

+359 6161 3538
Военен отдел
Иван Желязков
+359 6161 3427

КМЕТСТВА

 

Асеново
Сайд Назиф Джефер

5159
+359 6165 4620

Благоево
Иван Йорданов Иванов

5178
+359 6169 22 20

Бряговица
Георги Енев Георгиев

5152
+359 6164 2220

Виноград
Асен Виолетов Маринов

5171
+359 6166 2621

Камен
Иван Николаев Калчев

5160
+359 6163 2402

Кесарево
Емил Георгиев Кърджилов

5161
+359 6167 2416

Сушица
Надка Иванова Никова

5177
+359 6168 2620

Царски извор
Николай Брайнов Колев

5174
+359 61602 239

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

 

Балканци
Иван Николов Иванов

5162
+359 61607 320

Владислав
Георги Стоянов Иванов

5179
+359 61606 220

Водно
Тодор Матев

5166
Горски Сеновец
Нойко Василев Нойков
5167
+359 61608 320

Кавлак
Стефка Маринова Николова

5163
+359 877 663 130

Лозен
Андрей Великов Станчев

5172
+359 61603 220

Мирово
Велизар Иванов

5158
 

Николаево
Румен Димитров Цанев

5168
+359 6163 2478

Ново Градище
Янита Ангелова Петрова

5175
+359 879 535904

Нова Върбовка
Тодор Русев Илиев

5169
+359 6163 2050

Теменуга
Тодор Матев

5165
+359 883 337 552

Железарци
Петър Найденов Маринов

5164
+359 887 486 203