Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF8JV2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF8B00

Парламентарни избори 2022 година за избор на народни представители за 48-то Народно събрание, 02.10.2022 г.

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 21.09.2022

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Обучение на секционните избирателни комисии

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Гласуване по настоящ адрес (със субтитри)

Гласуване на избиратели с увреждания (със субтитри)

Гласуване с машина (със субтитри)

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

     - Чрез SMS

       Изпраща се SMS на номер 18429, единен за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената за SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

     - Чрез стационарен или мобилен телефон

       Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Номера е безплатен за цялата страна.

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към МРРБ, за справки и услуги

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Избирателен списък
Дата на публикуване: 19.08.2022

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
Дата на публикуване: 18.08.2022

Съобщение
Дата на публикуване: 15.08.2022

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА
Дата на публикуване: 08.08.2022