Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF8JV2
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF8B00

Парламентарни избори 2022 година за избор на народни представители за 48-то Народно събрание 02.10.2022 г.

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 07.02.2023

 

Резултати от изборите за Народни представители на 02.10.2022 г.

ОДМВР-Велико Търново: Във връзка с предстоящото провеждане на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Транспортна схема за извозване на изборните материали до СИК по населени места

Списък на заличените лица от избирателните списъци

Обучение на секционните избирателни комисии

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Гласуване по настоящ адрес (със субтитри)

Гласуване на избиратели с увреждания (със субтитри)

Гласуване с машина (със субтитри)

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

     - Чрез SMS

       Изпраща се SMS на номер 18429, единен за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената за SMS е 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

     - Чрез стационарен или мобилен телефон

       Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Номера е безплатен за цялата страна.

Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към МРРБ, за справки и услуги

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Избирателен списък
Дата на публикуване: 19.08.2022

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
Дата на публикуване: 18.08.2022

Съобщение
Дата на публикуване: 15.08.2022

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА
Дата на публикуване: 08.08.2022