Z6_PPGAHG8001D080QB15J55U3GQ3
Z7_PPGAHG8001D080QB15J55U3GM4

Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители за 45-то Народно събрание, 04.04.2021 г.

Дата на публикуване: 08.07.2021
Последна актуализация: 08.07.2021
Избирателен списък
Дата на публикуване: 19.08.2022

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
Дата на публикуване: 18.08.2022

Съобщение
Дата на публикуване: 15.08.2022

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА
Дата на публикуване: 08.08.2022