Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори за ЕП и НС на 09.06.2024 г. Избори за общински съветници и кметове 29 октомври 2023 ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 АПРИЛ 2023 Г. ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители – 14.11.2021 г. Частични избори за кмет 03.10.2021 г. Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители за 46-то Народно събрание, 11.07.2021 г. Парламентарни избори 2021 година за избор на народни представители за 45-то Народно събрание, 04.04.2021 г.

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 07.08.2023

 

 

Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон.
Изборите за членове на Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон.