Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7
Каралийчеви дни Важни съобщения Aнкети Всички анкети Туристическа информация Информация за граждани Информация за бизнеса Актуална метеорологична информация Достъп до информация Често задавани въпроси Бързи връзки Защита на личните данни (GDPR) Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН Избори

Избори

Дата на публикуване: 14.04.2022
Последна актуализация: 14.04.2022

Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон.
Изборите за членове на Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон.