Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 14.04.2022

Администратор на лични данни: ОБЩИНА СТРАЖИЦА
Адрес: 5150, гр. Стражица, ул. "Дончо Узунов" № 5

Длъжностно лице по защита на данните:


***** ******
✆ ***** *******
✉ *****@******.***.**

Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност)