Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.01.2022

Общински център за услуги и информация е звеното, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.

Адрес: Община Стражица

5150 гр.Стражица

ул. Дончо Узунов №5

тел: 06161/ 30-15

е-mail: obshtina@strazhitsa.egov.bg