Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12196
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO0

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2023

 

За периода 01.01.2022г. - 31.12.2022г. няма информация предоставена повече от три пъти от Община Стражица, съгласно глава III от ЗДОИ

 

За периода 01.01.2021г. - 31.12.2021г. няма информация предоставена повече от три пъти от Община Стражица, съгласно глава III от ЗДОИ