Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2021

Председател:    Димитранка Стоянова Калева
Секретар:          Мариана Стефкова Станчева
Членове:           Светлозар Иванов Димитров
                           Христина Бориславова Любенова
                           Петю Статев Петров
                           Деян Цветанов Маринов
                           Ренета Данева Стефанова