Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм

Дата на публикуване: 29.08.2021
Последна актуализация: 29.08.2021

Председател:     Мариана Стефкова Станчева
Секретар:           Димитранка Стоянова Калева
Членове:             Нели Кръстева Димитрова
                             Христина Бориславова Любенова
                             Деян Цветанов Маринов
                             Ренета Данева Стефанова
                             Петю Статев Петров