Z6_PPGAHG8009JB80QR61ROV8J885
Z7_PPGAHG8009JB80QR61ROV8J8O6
Z7_PPGAHG8009JB80QR61ROV8J8O3

Tруд, социална защита и здравеопазване

Дата на публикуване: 29.08.2021
Последна актуализация: 09.03.2023

Председател:     Д-р Хари Петров Тасев
Секретар:           Д-р Руси Зарков Захариев
Членове:             Атанас Христов Атанасов
                             Васил Ангелов Раев
                             Атанас Дончев Бъчваров
                             Светлозар Иванов Димитров
                             Мариела Петрова Петрова