Z6_PPGAHG800PML20QTNTRBAI2ST0
Z7_PPGAHG800PML20QTNTRBAI2ST3
Z7_PPGAHG800PML20QTNTRBAI2S34

Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 09.03.2023

Председател:     Нели Кръстева Димитрова
Секретар:           Васко Маринов Стоянов
Членове:            Васил Ангелов Раев
                            Атанас  Дончев Бъчваров
                            Ренета Данева Стефанова
                            Д-р Хари Петров Тасев
                            Сюзан Йосифова Алтънова