Z6_PPGAHG8009JB80QR61ROV8JGS6
Z7_PPGAHG8009JB80QR61ROV8JG24
Z7_PPGAHG8009JB80QR61ROV8JG21

Земеделие, гори и опазване на околната среда

Дата на публикуване: 29.08.2021
Последна актуализация: 29.08.2021

Председател:     Атанас Христов Атанасов
Секретар:           Васко Маринов Стоянов
Членове:             Д-р Руси Зарков Захариев
                            Сюзан Йосифова Алтънова
                            Атанас Дончев Бъчваров
                            Мариана Стефкова Станчева
                            Светлозар Иванов Димитров