Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2484
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN7

Нормативни актове на Общински съвет Стражица

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.07.2021
Програма за закрила на детето 2022г.
Дата на публикуване: 19.04.2022