Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA1D7
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA176
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VA175

Протоколи и Решения

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 15.08.2023

Съгласно чл.21 и чл.29 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Стражица, приема решения на заседание на Общински съвет и след всяко заседание изготвя протокол.