Z6_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF10P6
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C2OA6

Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 04.10.2021

Болинтин Вале, Румъния

изпълнен съвместен проект по програма Интеррег V-А „РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014-2020 Г.„Трансгранично партньорство между община Болинтин Вале и община Стражица, с цел подобряване на системата за вземане на решения - редици от мостове и врати"

Штип, Република Македония

Партньорство по проект „Европа в капана на имигрантската криза”, програма „Европа за гражданите”, финансиран от ЕС.