Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно чл.22з, ал.1

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.08.2021
Приложение № 1 - Заявление
Дата на публикуване: 19.08.2021

Приложение № 2 - Удостоверение
Дата на публикуване: 19.08.2021

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В
Дата на публикуване: 19.08.2021