Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ГР. СТРАЖИЦА

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА И ХУДОЖЕСТВЕНА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ ОТ НАЙ – НОВО ВРЕМЕ С КАТЕГОРИЯ „НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ”

ИЗВОРЪТ „СВЕТА МАРИНА”

Изворът/аязмо „Света Марина” е в местността „Манастирището”  землище с. Кесарево. Поверието гласи, че водата блика веднъж годишно на деня на светицата на 17 юли.

Народното предание му преписва лечебна сила и се посещава от много миряни търсещи изцеление.

ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ СТРАЖИЦА

http://www.strazhitsa-gallery.com/

Живопис: 317 живописни творби от 157 автора.

Пленер: 212 творби от 89 автора.

Графика: 240 графики от 74 автора.

Скулптура: 60 скулптури от 32 автора.

Общинска обществена колекция – музейна сбирка с представено културно-историческото наследство на Стражица от праисторическата епоха, тракийското, римското наследство и възраждането.

ЕКОПЪТЕКА КАЗЪЛДЕРЕ

КЪЩА МУЗЕЙ „СТАРШИНА I СТЕПЕН ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ” с. Сушица

Къщата е родното място на Димитър Димитров,  който е служил във военноморския флот като специалист химик. Служи на голям преследвач на подводници. Загинал е геройски в мирните дни на флота, спасявайки кораба, моряците и цяла Варна. За проявен героизъм в мирно време с указ на Народното събрание на Димитър Атанасов Димитров е присвоено званието „Герой на социалистическия труд“, златна звезда и орден „Георги Димитров“. Командването на флота му присвоява посмъртно звание старшина I степен. Открита е паметна плоча-барелеф в къщата и моряшки парк.

ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ

1. гр. Стражица- „Св.Богородица”-1842 г.
2. с.Царски извор- „Св.Николай Летни”-1931г.
3. с.Николаево- „Св.Иван Рилски”-1889г.
4.с .Кесарево-„Св.Димитър”-1854 г.
5. с.Асеново- „Св.Димитър”-1872г.-съборена, има параклис.
6. с.Мирово-„Св.Кирил и Методий”-1885г.
7. с.Н.Градище-„Св.Архангел”-1894г.
8. с.Благоево-„Св.Архангел”-1888г., има и параклис 2012г.
9. с.Бряговица-„Св.Димитър”-1880г.
10. с.Сушица- „Св.Параскева”-1862г.
11. с.Виноград- „Св.Богородица”-1882г.
12. с.Г.Сеновец- „Св.Архангел Михаил”-1886г.
13. с.Лозен- „Св.Димитър”-1862г.
14. с.Балканци- „Св.Кирил и Методий”-1893г.
15. с.Владислав-„Св.Димитър”-1892г., обновена 2003 г.
16. с.Н.Върбовка-„Св. Пророк Илия”-1928г.
17. с.Теменуга-„Св.Параскева”-съборена
18. с.Камен – „Св.Георги” – 1809г.