Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 22.04.2024

Асеново

Кмет: Николай Иванов Иванов
Тел. 0 6165 4620

Балканци

Кметски наместник: Иван Николов Иванов
Тел. 0 61607 320

Благоево

Кмет: Любомир Василев Владимиров
Тел. 0 886 739 423

Бряговица

Кмет: Георги Енев Георгиев
Тел. 0 6164 22 20

Виноград

Кмет: Асен Виолетов Маринов
Тел. 0 6166 26 21

Водно

Кметски наместник: Тодор Матев
Тел. 0 876 196 921

Владислав

Кмет: Георги Стоянов Иванов
Тел. 0 61606 220

Горски Сеновец

Кмет: Нойко Василев Нойков
Тел. 0 61608 320

Кавлак

Кметски наместник: Димитър Марков Митев
Тел. 0 877 663 130

Камен

Кмет: Цветан Досков Досев
Тел. 0 6163 24 02

Кесарево

Кмет: Димитър Стойчев Бейков
Тел. 0 6167 24 16

Лозен

Кмет: Андрей Великов Станчев
Тел. 0 61603 220

Любенци

Кметски наместник:

Мирово

Кмет: Велизар Иванов

Николаево

Кметски наместник: Минчо Николаев Минчев
Тел. 0 6163 2478

Нова Върбовка

Кмет: Тодор Русев Илиев
Тел. 0 6163 2050

Ново Градище

Кметски наместник: Янита Ангелова Петрова
Тел. 0 878 961 450

Сушица

Кмет: Димитранка Стоянова Калева
Тел. 0 6168 2620

Царски извор

Кмет: Николай Брайнов Колев
Тел. 0 61602 239

Теменуга

Кметски наместник: Тодор Матев
Тел. 0 876 196 921

Железарци

Кметски наместник: Петър Найденов Маринов
Тел. 0 887 486203, 0 877 840116