Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заповед №1644/19.09.2022 г. - Обявяване на Дни на траур на 19 и 20 септември 2022 г. на територията на община Стражица

Дата на публикуване: 19.09.2022
Последна актуализация: 19.09.2022