Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.11.2022

Общината има 22 населени места с общо население 10 128 души към 07.09.2021 г.
Град Стражица : 3847
Село Асеново : 625
Село Балканци : 102
Село Благоево : 289
Село Бряговица : 369
Село Виноград : 335
Село Владислав : 219
Село Водно : 4
Село Горски Сеновец : 177
Село Железарци : 22
Село Кавлак : 23
Село Камен : 1296
Село Кесарево : 922
Село Лозен : 227
Село Любенци : 3
Село Мирово : 113
Село Николаево : 57
Село Нова Върбовка : 172
Село Ново градище : 62
Село Сушица : 551
Село Теменуга : 16
Село Царски извор : 697