Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.07.2021

Общината има 22 населени места с общо население 12 721 души към 01.02.2011 г.
Град Стражица : 4417
Село Асеново : 636
Село Балканци : 148
Село Благоево : 372
Село Бряговица : 414
Село Виноград : 568
Село Владислав : 261
Село Водно : 3
Село Горски Сеновец : 260
Село Железарци : 37
Село Кавлак : 55
Село Камен : 1499
Село Кесарево : 1327
Село Лозен : 399
Село Любенци : 8
Село Мирово : 174
Село Николаево : 117
Село Нова Върбовка : 252
Село Ново градище : 107
Село Сушица : 823
Село Теменуга : 22
Село Царски извор : 822