Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Община Стражица към настоящия момент няма актуални изменения кадастрални планове на урбанизирана територия.