Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.10.2021

Община Стражица се стреми към бъдеще, в което природните богатства и сътвореното от нейните жители да бъдат използвани по най-разумен и ефективен начин за осигуряване на хармонично развитие, поминък и просперитет на всеки; общината да бъде привлекателно място за живот и личностна реализация, роден дом за всички.

Общината е създадена с Указ 2295 от 22 декември 1978 година. Съставена е от 22 населени места - град Стражица и селата Асеново, Балканци, Благоево, Бряговица, Виноград, Водно, Владислав, Горски Сеновец, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Ново Градище, Нова Върбовка, Сушица, Царски извор, Теменуга, Железарци.

Разположена на площ от 508,3 km² в североизточната част на област Велико Търново. Граничи с област Търговище и област Русе. Има разнообразен релеф. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина с надморска височина от 40 до 420 м.

15 август - празник на гр.Стражица

На 28. 07. 1998 година с решение Общинският съвет определя 15 август за празник на град Стражица. На тази дата се отбелязва църковният празник "Успение Богородично". Новият православен храм, издигнат след земетресенията от 1986 година, е осветен на 25. 10. 2007 г. Той е построен на мястото на стария разрушен храм „Рождество на Света Богородица”, който беше възрожденски паметник на културата, и носи същото име. В двора на храма се намира православният параклис „Свети Георги Победоносец”, издигнат през 2011 г. в памет на руските воини, загинали край Стражица през 1877 година.