Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.12.2021

Заместник-кмет по Регионално развитие и устройство на територията

инж. Евгени Енев

 

Заместник-кметът по бюджет, икономически и хуманитарни дейности

Мария Бъчварова