Z6_PPGAHG800PML20QTNTRBAI2ST0
Z7_PPGAHG800PML20QTNTRBAI2ST3
Z7_PPGAHG800PML20QTNTRBAI2S34

Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 18.04.2024

 

Председател:     Светлозар Иванов Димитров
Секретар:           Катя Атанасова Петрова
Членове:              Наско Анетов Александров
                              Ренета Данева Стефанова
                              Димчо Георгиев Димов