Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6
Tруд, социална защита и здравеопазване Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм Земеделие, гори и опазване на околната среда Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността Икономическо развитие, бюджет и финанси ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.05.2023

Труда, социалната защита и здравеопазването - 15.05.2023 г. от 15:00 часа
Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм  - 11.05.2023 г. от 15:00 часа
Земеделие, гори и опазване на oколната среда  - 16.04.2023 г. от 15:00 часа
Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността - 12.05.2023 г. от 15:00 часа
ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация - 17.04.2023 г. от 15:00 часа
Икономическо развитие, бюджет и финанси - 18.05.2023 г. от 15:00 часа

Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Стражица на адрес гр. Стражица, ул. Дончо Узунов №9.