Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2022

Труда, социалната защита и здравеопазването - 12.05.2022 г. от 14:00 часа
Земеделие, гори и опазване на oколната среда  - 25.05.2022 г. от 15:00 часа
Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм  - 16.05.2022 г. от 15:00 часа
Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността - 26.05.2022 г. от 15:00 часа
ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация - 27.05.2022 г. от 15:00 часа
Икономическо развитие, бюджет и финанси - 30.05.2022 г. от 15:00 часа

Заседанията ще се проведат в малка зала на Общинска администрация.