Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 30.09.2022

Труда, социалната защита и здравеопазването - 04.10.2022 г. от 15:00 часа
Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм  - 04.10.2022 г. от 15:00 часа
Земеделие, гори и опазване на oколната среда  - 04.10.2022 г. от 15:00 часа
Законност, граждански права, молби, жалби и връзки с обществеността - 04.10.2022 г. от 15:00 часа
ТСУ, общинска собственост, жилищна политика и приватизация - 04.10.2022 г. от 15:00 часа
Икономическо развитие, бюджет и финанси - 04.10.2022 г. от 15:00 часа

Заседанието ще се проведет в Голяма зала на Общинска администрация.