Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Основните дейности на отдел „Хуманитарни дейности“ са свързани с  осигуряване на равен достъп до качествен и ефективен образователен процес за всички деца и ученици от община Стражица, създаване на благоприятни условия за  развитието на изкуствата и културата, спорта, социалните дейности и здравеопазването.