Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Председател на Общинския съвет

ИЛИЯН  ИВАНОВ МАРИНОВ

Заместник председател на Общинския съвет

МАРИАНА  СТЕФКОВА  СТАНЧЕВА