Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Председател на Общинския съвет

ИЛИЯН  ИВАНОВ МАРИНОВ

Заместник председател на Общинския съвет

МАРИАНА  СТЕФКОВА  СТАНЧЕВА