Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I7

Протоколи от Общински експертен съвет по устройство на територията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.07.2021
Протокол ОЕСУТ №6-2021
Дата на публикуване: 09.09.2021

Протокол ОЕСУТ №5-2021
Дата на публикуване: 09.09.2021

Протокол ОЕСУТ №4-2021
Дата на публикуване: 09.09.2021

Протокол ОЕСУТ №3-2021
Дата на публикуване: 09.09.2021

Протокол ОЕСУТ №2-2021
Дата на публикуване: 09.09.2021

Протокол ОЕСУТ №1-2021
Дата на публикуване: 09.09.2021