Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 04.01.2022

Телефон за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция - 06161 / 4343

Община Стражица
Булстат: 000133972
МОЛ: Йордан Цонев
5150, гр. Стражица
обл. Велико Търново
ул. "Дончо Узунов" №5
тел.: 06161 4343
факс: 06161 2568
obshtina@strazhitsa.egov.bg

Център за административно обслужване на гражданите - телефон 06161 4351