Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.09.2021

Общинските стратегически документи на община Стражица включват: Стратегии, Програми и Планове.